See us on:

Berlin jest innowacyjnym miastem przemysłowym, które uzyskuje przewagę konkurencyjną na rynkach światowych. Tu skupiają się różne gałęzie przemysłu i branże stosujące zaawansowane technologie. W stolicy Niemiec zlokalizowane są nowoczesne, wydajne przedsiębiorstwa tradycyjne, duże koncerny oraz szereg małych i średnich firm posiadających odpowiednią wiedzę know-how i potencjał innowacyjny.

Usługi obszarów Technologie Services oraz promocji i dofinansowania w ramach projektu „Transfer Technologii i Zarządzanie Innowacjami” mają na celu jeszcze większe zazębienie biznesu z potencjałem naukowym występującym w regionie berlińskim. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa mają w ten sposób szansę zyskać na konkurencyjności.


Usługi Technologie Services

  • Organizacja i realizacja forów współpracy i warsztatów w zakresie tematyki wdrażania innowacji w zespołach międzybranżowych
  • Nawiązanie współpracy biznesu ze sferą naukową
  • Inicjowanie i koordynowanie prac B+R
  • Przeprowadzanie ocen technologii i analiz wykonalności
  • Wykonywanie analiz potencjału i analiz rynku
  • Informowanie w zakresie korzystania z praw własności przemysłowej
  • Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania innowacyjne z funduszy regionalnych, krajowych i unijnych.

Usługi dla przedsiębiorców i inwestorów w Berlinie

Business Innovation Package

Business Innovation Package

W ramach pakietu specjalnych usług doradczych Business Innovation Package oferujemy pomoc w nawiązaniu odpowiedniej współpracy na miejscu oraz w usprawnieniu transferu technologii pomiędzy sektorem biznesu a środowiskiem naukowym.

Business Innovation Package

top