See us on:

W Berlinie dostępnych jest wiele programów kompleksowego wsparcia i dofinansowania dla przedsiębiorców i inwestorów. Najważniejszym partnerem finansowym jest Investitionsbank Berlin (IBB), który oferuje liczne formy wsparcia i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia

Niemcy oferują międzynarodowym przedsiębiorcom różnorodne formy wsparcia dostępne w zależności od stopnia rozwoju danego projektu inwestycyjnego lub innowacyjnego. Region Berlina wspiera działalność handlową, udzielając firmom bezpośrednich dotacji. Wsparcie otrzymują przedsiębiorstwa wymagające dużych nakładów kapitałowych na potrzeby otwarcia lub rozwijania nowych zakładów czy realizacji procesów innowacyjnych. Alternatywnie lub uzupełniająco są im oferowane pożyczki i poręczenia udzielane przez banki publiczne.


Główne obszary dofinansowania

Celem berlińskiej polityki wsparcia jest umacnianie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu na wszystkich etapach łańcucha wartości.Osoby kontaktowe i jednostki dofinansowujące

W Berlinie oferowane są przedsiębiorcom kompleksowe i efektywne usługi nadzoru przy otwieraniu nowych siedzib lub rozbudowy oddziałów przedsiębiorstwa. Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH to punkt świadczący usługi doradztwa we wszystkich kwestiach dotyczących wsparcia i dofinansowania przedsiębiorstw:

Berlin Business Financing Package

Berlin Business Financing Package

Pakiet Business Financing Package oferowany przez Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH to wyjątkowy pakiet usług doradczych: dobierzemy dla Państwa odpowiedni program wsparcia i dofinansowania.

Business Financing Package

top